C. Font del Vall, 36. - Montblanc

Descripció

És una clau d'arc amb la inscripció "QUERALT 1789" entre dos elements gravats que recorden unes volutes. Entre l'escrit "QUERALT" i "1789" hi ha un element gravat que recorda la forma d'una teula, cosa que pot voler dir que el tal Queralt potser es dedicava al negoci de fer teules.

Ressenya històrica

Sense dades.