C. Font del Vall, 33 - Cal Cardús - Montblanc

Descripció

La façana del carrer Font del Vall té el cos central d'obra vista de maons amb acabament mixtilini. La resta de la façana està arrebossada. La portalada té muntants de pedra i arc escarser de cinc dovelles. La part inferior de dos dels balcons està decorada amb rajoles policromades. La façana de la Muralla de Pere III està formada per la tanca d'un pati i té la part inferior amb un arrebossat que deix entreveure mamposteria i maons. Els pilars que aguanten les reixes estan rematats amb mosaic. Hi ha una porta de ferro amb la data 1886. A l'interior del pati hi ha una font amb un mosaic que representa la Mare de Déu de la Serra. La font és vidriada verd, resguardada per una estructura amb columnes salomòniques que sustenten un frontó fet de rajola, amb la llegenda: "Deu d'aigua descoberta l'any MCMXXV".

Ressenya històrica

Sense dades.