C. Elionor d'Urgell, 02 - Vila Ramona - Montblanc

Descripció

És un habitatge unifamiliar d'aire noucentista. Fixant-se en l'estil arquitectònic, es pot datar l'edifici entre els anys 1903 i 1918; malgrat això la primera referència documental que podem observar és del 11- 1- 1931, en una carta personal de Rafael Folch i Andreu on fa referència a la Vil·la Ramona en preguntar per les obres que sembla que es duien a terme per la cloaca al carrer Font del Vall.
Les parets de la casa es presenten arrebossades en obra de maçoneria, excepte a la porta d'accés on hi ha pedra vista que es va afegir en unes obres recents. A l'entrada del pati de la casa dos elements cònics de color verd culminen els dos pilars que flanquegen l'accés. També hi és l'omnipresent rajola verda i els maons. Els maons i les rajoles emmarquen el final de les parets i dels pilars de tota la part exterior de la casa proporcionant una elegant decoració de manera senzilla i sòbria.

Ressenya històrica

Aquesta casa era, primerament, la casa d'estiueig de Rafael Folch i Andreu i, més tard, va ser el seu lloc de residència durant cert temps.
Rafael Folch i Andreu va ser un fill de Montblanc catedràtic a Madrid de la Història de la Farmàcia, president de la Unión Farmacéutica Nacional i autor de diverses obres sobre la història de la farmàcia. Va ser nomenat fill predilecte de la vila el 31 de gener de 1952.
S'explica que la fisonomia d'aquesta casa es deu a que Rafael Folch i Andreu va veure una casa que li va agradar a Alemanya i en va voler fer una de semblant a Montblanc.
Els anys '50 del segle XX es van fer certes reformes estructurals a la casa i va ser rehabilitada a finals dels anys '90.