C. Ducat, 03 - Antiga casa Rendé - Montblanc

Descripció

Aquesta casa té la façana decorada amb diversos motius pictòrics (pintura mural) datats del 1863 i restaurats entre el 1979 i 1980 per Josep M. Balanyà i Moix.

Ressenya històrica

Actualment és la seu del Banc Bilbao-Vizcaya- Argentaria (BBVA).