C. Doctor Robert, 8 - Cal Celdoni - Pira

Descripció

Casa particular de planta baixa i dos pisos. Amb porta d’accés adovellada i motllurada amb escut i data a la clau de l’arc.

Ressenya històrica

Sense dades.