C. Costa dels Bous, s/n - Barberą de la Conca

Descripció

Forma part de la casa senyorial coneguda com cal Molineret. Faēana de pedra vista, amb portalada rectangular amb laterals dovellats i llinda de fusta. Podem observar la data de construcció en un escut gravat a la llinda de fusta.

Veure la fitxa 15.

Ressenya històrica

Sense dades.