C. Castell, 04 - Rocafort de Queralt

Descripció

Petit fragment de dovella que devia formar part de la clau d'un arc d'una porta. Està decorada amb motius geomètrics i s'hi llegeix amb dificultat la data.

Ressenya històrica

Sense dades.