C. Castell, 02-Cal Batlle Vell - Senan

Descripció

Casa de l'antic batlle de la vila. Sense cap element arquitectònic remarcable. Segueix la línia de la resta de construccions característiques de la vila. Lúnic element destacable podria ser el balcó de la dreta de la façana, amb tres grans permòdols. Anteriorment aquest espai era el colomar de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades documentals històriques. Al voltant del 2005 es van fer reformes a la casa es va fer desaparèixer una espitllera que hi havia sota el la balconada de la dreta, avui tapada per una canonada d'aigües pluvials.