C. Canós, 16 - Espluga de Francolí, l'

Descripció

Aquesta construcció del segle XVll respòn a la clàssica estructura de casa pairal traspassada a l’àmbit urbà.
A la dovella central de la portalada hi podem veure dos escuts. El superior correspon a la família Rovira i l'inferior a la família Malet.

Ressenya històrica

Construcció de finals del segle XVII, reformada durant els segles XVIII i XIX.
La casa fou bastida per la família Ça Rovira-Malet, castlans d'una part de la vila.
Entre 1725 i 1908 l'edifici va acollir els apotecaris de la nissaga Forès-Carulla.
El 1908 va deixar de fer les funcions de farmàcia pública, ja que aquesta es traslladà a Can Cabeça (carrer de l'Abadia, 2), al costat de la Plaça de la Vila. A mitjans del segle XX fou refeta en la seva totalitat.
Durant els anys 1980 s'hi realitzaren obres de reforma per adaptar-la com a museu. Aquestes reformes, juntament amb el museu, es van inaugurar l'any 1988 amb l'obertura del Museu de la Vida Rural. En la restauració, entre d'altres, es van recuperar els esgrafiats originals de la façana.