C. Abadia Vella, 17 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer de l’Abadia Vella
Façana restaurada en bon estat de conservació. Destaca l’escut de la porta, en arc escarser, amb un escut amb la data 1886 sota palmeta.

Ressenya històrica

Sense dades.