Basseta del Magí - Senan

Descripció

Petita bassa que recull l'aigua d'una font propera. Aquesta aigua era aprofitada tradicionalment per un antic hort i un sembrat. Els animals de la zona hi venen a beurer.

Ressenya històrica

Sense dades.