Bassa de Vinyols - Montblanc

Descripció

Bassa de grans dimensions (30x65 m i 4 m. de fondaria) que recollia aigua del barranc de la Vall i del molí de Vinyols per abastir l'horta de Vinyols.

Ressenya històrica

Construïda el segle XVII pel clergue Francesc Grinyó i abandonada el segle XX. Els terrenys van ser donats pel castlà Carles Calders de Vilafranca.
L'Ajuntament va construir-hi un pou al seu interior per abastir d'aigua la vila.