Barraca de volta dels Cellerets - Vimbodi i Poblet

Descripció

Cabana de planta rectangular de 3,95 x 2,90 m i una alçada de 2,34 m, amb una volta de canó apuntada feta amb pedres carejades i amb argamassa. A la volta, gairebé sobre la porta, hi ha un forat quadrat actualment tapat.
Tres de les parets també estan construïdes amb pedres treballades i amb argamassa. La paret frontal, amb la porta d’accés, és posterior a la resta de la construcció.
Podria haver estat utilitzada com a un pou de gel.

Ressenya històrica

Sense dades.
S'ha posat sobre la taula la possibilitat que en aquesta zona hi hagués l'antiga granja pobletana del Tillar.