Baluard de Santa Anna - Torre 28 - Montblanc

Descripció

És una casa que té diverses cases adossades, algunes en molt mal estat de conservació.

Ressenya històrica

Sense dades.