Arcades de la Placeta del Mirador - Forès

Descripció

Arcades apuntades gòtiques reformades que actualment formen part de l'atractiu turístic del mirador. Segons assenyalen els veïns, antigament per sota d'aquestes arcades hi passaven uns carrers que comunicaven amb part del nucli més antic de Forès. Possiblement aquest joc d'arcades formava part d'alguna o algunes construccions de la vila que en un moment indeterminat es van enderrocar. Actualment encara es poden veure restes d'algunes parets mitjaneres que complementaven aquests arcs.

Ressenya històrica

Sense dades.