Antigues escoles i Sindicat - Montblanc

Descripció

És una casa que té una llinda amb l'any 1610 gravat i també la inscripció "misser Antoni Magrinyà". Cal Magrinyà va ser una de les primeres cases que es van fer en l'expansió urbana lillenca del segle XVII. Va ser seu de les antigues escoles i del Sindicat Agrícola de Lilla.

Ressenya històrica

La construcció de Cal Magrinyà el 1610 iniciava la urbanització de la zona sud-est de Lilla, del carrer nou, que serà conegut com a carrer de les cases noves a partir de finals del XVIII, quan l'augment poblacional demanava la creació de nou sòl edificable.
A finals del segle XIX, quan els Magrinyà deixen la residència de Lilla, l'ajuntament lloga la casa com a escola. L'any 1910 ja existia una sola aula mixta, de nens i nenes.
El Sindicat Agrícola de Lilla, fundat el 1933, lloga Ca Magrinyà per instal·lar-hi la seva seu social i també lloguen el trull d'aquesta casa, que el converteixen en un forn de pa. Per la festa major de l'any 1934, els socis del Sindicat van muntar un envelat amb tendals a l'era de darrere del Sindicat.
Després de la guerra, Ca Magrinyà era acondicionada novament com a escola, després de ser comprada pel municipi.