Antiga infermeria o "Joc de Pilota" - Vimbodi i Poblet

Descripció

Al s. XIII s´hi adossaren a un dels seus murs, les Cambres Reials. De planta rectangular, d´una sola nau. La seva volta, avui inexistent, era de canó lleugerament apuntada. Es conserven tres dels seus murs amb les obertures amb arc de mig punt, sense decoració, la façana original també ha desaparegut. Obra de pedra de carreus regulars. Un dels primers edificis pobletans plenament inscrits a les normes constructores i estètiques del Císter del s. XII.

Ressenya històrica

Potser una donació de 1163 que fa referència a l´obra d´un edifici indeterminat es referix a aquesta construcció. La Capella de la infermeria sí és documentada, cal deduïr que ambdues construccions contemporànies. És en tot cas, un dels primers edificis pobletans conservats fins avui. Potser usat com a església o dormitori provisional per a la primera comunitat, Donades les seves notables dimensions, no sabem quan caigué la volta. Fou restaurat per Jeroni Martorell el 1932, amb la iniciativa del Patronat de Poblet (president Eduard Toda) i el 1968, el mur adossat a les anomenades Cambres Reials.