Antiga església de Sant Pere - Passanant i Belltall

Descripció

Restes del que va ser l'església de Sant Pere.
Els únics elements que en queden són els fonaments i algunes filades de carreus de l'àbsis i de la paret lateral esquerra.
Construïda amb carreus regulars, escodejats i col·locats de manera isòdoma. Les fileres estan col·locades a trencajuts.
Actualment l'indret està condicionat com a espai de lleure.

Ressenya històrica

S'acostuma a assenyalar que fou bastida a mitjans del segle XII. Tot i que la primera referència documental és de l'any 1194.
També sembla que hauria arribat a tenir un campanar de dos ulls i que tenia dues campanes, una del 1676 i una segona del 1714.
També s'ha documentat l'existència d'altars, a banda del Major, dedicats a la Mare de Déu del Roser, Santíssim Nom de Jesús, Sant Isidre, Sant Antoni Abat i Sant Jaume.
Enderrocada al segle XIX quan es va bastir l'església actual.