Antiga capella de Sant Antoni de Pàdua - Vallclara

Descripció

Construcció rectangular, de línies molt simples amb coberta de teula àrab a doble vessant. L'únic element decoratiu és la petita finestra circular de la façana.

Ressenya històrica

Segons llegim en la inscripció de la llinda de la porta de la capella, aquesta fou construïda l’any 1653. La data és significativa, per una banda l’acabament de la Guerra dels Segadors (1640-1652), i per l’altra l’epidèmia de pesta de 1652-1653, així en el decenni 1641-1650 a Vallclara es produïren 63 òbits, dels quals 42 eren adults, un 66,6 % i la resta albats, és la xifra de mortalitat més elevada en tota la centúria, sols serà superada en les dècades de 1701-1710, amb 83 defuncions i el 1801-1811 amb 116, que corresponen a la Guerra de Successió i del Francès, respectivament. L’advocació al patronatge de Sant Antoni de Pàdua en ermites a l’Arquebisbat de Tarragona és nombrosa, així en trobem a Ulldemolins, Vilanova de Prades, Maspujols, Montbrió del Camp o Altafulla, per posar uns exemples,si bé algunes són posteriors, a l’església del monestir de Poblet també hi havia un altar d’aquest Sant, la influència dels monjos és un factor a tenir en compte per explicar la seva devoció, però també la proximitat de diversos convents franciscans (Montblanc i Sant Miquel d’Escornalbou, a Riudecanyes).

En una visita pastoral de 1699 l’Arquebisbe mana al batlle de Vallclara que tregui el joc de la pilota de davant la capella de Sant Antoni, en anar en contra la devoció cristiana, sota la pena d’excomunicació, en una nova visita al segle següent, concretament el 1759, es commina als regidors a arranjar la seva teulada i que a l’interior s’hi col·loqui una imatge del sant Crist.El 1788 s’ordena als edils que a la capella “se borrran las pinturas ridículas de las parets, emblanquinant-las, y se trauran totes las presentallas y retaulons, procurant estiga ab la deguda decència en tot”.

En un inventari de l’església parroquial de Vallclara fet el 1924 pel seu rector, s’esmenta que dins hi ha un altar en honor a Sant Antoni de Pàdua i que una campana datada el 1777, de 250 kg, porta el nom de Sant Antoni, a més n’hi ha una de petita sense nom ni inscripció de 20 kg, podria ser aquesta procedent de la capella de Sant Antoni?. En unes rajoles de la font també hi ha la figura de Sant , un senyal del record i devoció.

La capella referida de Vallclara, des de la Guerra amb Napoleó es veu que ja no s’hi celebrava culte, suposem que la proximitat a la nova església parroquial, bastida a primers del segle XIX, li va fer perdre funcionalitat, el fet és que es feia servir com a magatzem i el 1860, amb la desamortització, l’adquirí el pagès Joan Anglès Sales,de Vallclara, aquesta privatització ha durant fins els nostres dies, quan l’ajuntament ha recuperat el monument pel poble.