Antiga capella de l'Hospital de Santa Magdalena - Montblanc

Descripció

Interiorment, l'església i l'hospital estan separats per un petit pati. L'església, d'estil gòtic, té una nau única molt més ampla que llarga (10,8 x 18 m.).
Aquesta nau no presenta absis diferenciat i està reforçada per tres grans diafragmàtics que suporten una estructura d'embigats de fusta a dos aiguavessos. En el mur nord hi ha tres arcs apuntats força baixos, a més d'una capella afegida a l'estructura inicial, la qual té una volta de creueria perfectament tallada. Com a elements notables hi havia el retaule policromat dedicat a la vida de Jesucrist que presidia l'altar major (datat de l'any 1503 i destruït el 1936); al centre, un crucifix gòtic del segle XV i, en una fornícula, una imatge policromada de Santa Magdalena de 130 cm. d'alt donada a l'Hospital per Guillem Seguer el 1341.

Ressenya històrica

La història de l'Església de l'Hospital de Santa Magdalena va totalment lligada a la història de l'Hospital de Santa Magdalena. Tenim constància documental de l'existència d'aquesta església a mitjan segle XIV. Al retaule de l'altar major hi havia la data de 1503, data que possiblement assenyala la data de construcció o reforma del citat retaule.
Actualment l'església és una sala d'actes on es celebren actes culturals diversos, com ara, congressos, exposicions, xerrades, concerts, etc.