Antiga botiga de la Societat - Barberą de la Conca

Descripció

Modesta construcció de planta baixa i primer pis amb coberta de teula.

Ressenya històrica

La planta baixa de l'immoble va funcionar fins als anys 60 del segle XX com a botiga de la cooperativa.