Antiga abadia - Vallclara

Descripció

Casa reformada que deu el seu valor a que antigament havia acollit l'abadia. Actualment encara conserva algun element d'interès com l'arcada de l'entrada, els carreus laterals de l'entrada que són de pedra picada i la llinda de la part superior on hi ha gravat l'any de la construcció de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades.