Antiga abadia - Vallclara

Descripció

Antiga abadia de la vila. Com a element remarcable hi trobem un a magnífica porta dovellada, amb brancals de carreus i llinda d'arc pla.
A la dovella central hi ha gravada la data de construcció de l'immoble (1766) enmig d'una ornamentació en forma d'escut.

Ressenya històrica

Sense dades.