Antiga Rectoria - Conesa

Descripció

Casa gran, amb moltes habitacions. La teulada actualment s'està arreglant. Encara queda la façana original. S'hi reuneixen les dones del municipi per fer diverses activitats.

Ressenya històrica

Sense dades.