Antiga Font de la Vila - Montblanc

Descripció

Restes de l'antiga Font de la Vila. Estructura rectangular de 7,3 m de llargada i una amplada de 3,1 a 3,4 m, amb dues voltes de mig punt que delimitaven dos espais quadrats connectats entre si i que servien de cisternes de recollida de l’aigua de la font.
Interiorment, l’estructura es divideix en dos espais paral·lels coberts amb volta de canó seguit que, a l’alçada de la façana, generen sengles arcs de mig punt adovellat. A la part superior de les voltes es documenten uns forats de ventilació que comuniquen amb l’exterior. No sabem si originalment per sobre de la volta hi havia algun tipus de coberta de lloses o bé hi havia una mena de terrat pla. Per darrere de la volta més occidental hi havia el dipòsit de la font, d’uns 1,5 metres d’amplada, que aprofitava en part l’espai que quedava per sota del mur posterior i s’endinsava uns 50 cm, de manera que la paret de tancament de la font per aquesta banda presenta un arc de descàrrega que permetia generar el buit a la part inferior per generar el dipòsit. El conducte d’entrada de l’aigua se situa a la banda occidental i, per la inclinació que presenta, sembla que venia de la zona del carrer Font de la Vila, sense que se’n pugui precisar l’origen.

Ressenya històrica

Antiga font principal de la vila de Montblanc. Va ser eliminada al segle XIX degut a la filtració que patia de les aigües residuals del "Riuot", curs fluvial reaprofitat com a clavaguera principal del poble des de l'època medieval.
L'espai es va colgar i a sobre s'hi van construir magatzems.
El 2012 es van enderrocar els magatzems i es va recuperar les restes de l'antiga font.