Antiga Escola - Savallà del Comtat

Descripció

Casa en estat d'abandó que havia estat l'escola de la vila fins que aquesta fou clausurada. Immoble de dues plantes i teulada a dues vessants. L'edifici, tal com indica una plaça situada a la façana, fou bastit el 1914 mercès a la donació feta per Isidre Gassol Civit.

Ressenya històrica

Edifici bastit l'any 1914 per funcionar com a escola de la vila mercès a les aportacions econòmiques del gran benefactor de la vila Isidre Gassol i Civit. Els anys 1960 va deixar de funcionar com a centre escolar i això feu que iniciés un període d'abandó que culmina amb l'interès municipal per vendre l'edifici.