Antiga Ermita de Sant Sebastią - Savallą del Comtat

Descripció

Desapareguda.

Ressenya històrica

A la histņria de la vila es parla d'una ermita de gran devoció dedicada a Sant Sebastią. L'ermita era propietat del castell, va anar caient i els habitants del poble van reaprofitar les pedres.