Antiga Cooperativa Agrícola - Solivella

Descripció

Edifici cantoner compost de planta baixa i dos pisos.

Ressenya històrica

La Societat, primera associació de pagesos del poble, va iniciar la seva activitat l’any 1901 en una casa del carrer de l’Hospital, seu social i recreatiu dels socis. L’any següent fou comprat un local i terrenys adjacents on s’instal·la el celler per a la transformació de la verema. Aquesta agrupació, emparant-se en la Llei de Sindicats Agrícoles de 1906, es constituí amb el nom de Societat de Treballadors Agrícoles per obtenir avantatges econòmics, incrementant el seu patrimoni amb l’adquisició de finques els anys 1917, 1929 i 1930 per ampliació del celler i magatzems. El 1935 esdevindrà Societat Agrícola (Sindicat), sota la presidència de Joan Garcia Tous. La segona associació professional, el Sindicat Agrícola i Caixa Rural, es constituí el 13 de febrer de 1916, en el magatzem de Magí Iglesias, essent president Tomàs Tarragó, el qual demana l’ingrés a la Federació Agrícola de la Conca. Un dels impulsors fou el rector del poble, Mn. Ramon Carreras. Tres anys després, el dia 1 de març de 1919, sota la presidència de Joan Iglesias Cartañá canvià el nom pel de Sindicat de Vinyaters. L’any següent, el 13 de febrer, davant el notari de Sarral es comprà a Gregori Travé Iglesias per 14.750 pessetes un local i terrenys a la partida “Hort del Portal”, junt a la carretera de Tremp i carrer de la Creu; construint-se l’any 1932 l’edifici social i celler sots la direcció de l’arquitecte de Valls, Josep M. Vives.
El Decret de la Generalitat de Catalunya de 1936 sobre Sindicació forçosa del pagesos, va provocar la fusió de les dues entitats i prenent el nom de Sindicat Agrícola de Solivella.
En aquesta nova etapa, destacant l’emissió del paper moneda divisionaria que tingué curs corrent i normal per a la població.
Després, i a partir de 1940, esdevindria la ja actual Cooperativa de Vinicultors que reuneix tots els pagesos del poble i que conserva el patrimoni d’aquelles dues primeres associacions. Les instal·lacions per a la transformació de la verema es troben en un ampli i modern edifici a la carretera de Montblanc – Artesa, construït la dècada dels anys setanta.