Antiga Casa de Salut - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Casa-torre rectangular, amb teulada de ceràmica a doble vessant i elements decoratius neoclàssics. Jardí romàntic amb un brollador central i diversos parterres i plantes.

Ressenya històrica

L'edifici fóu adquirit per l'Ajuntament l'any 1922. El 1930 va ser destinat a l'assistència dels malalts signant un conveni amb les monges de l'hospital. El 1939 l'Ajuntament acorda amb les germanes carmelites que passin a residir a la Casa de Salut. El 1958 s'inaugura el nou hospital com un edifici annex a la Casa i es permuta l'hospital i la Casa de Salut amb la Comunitat de Germanes Carmelites.
La Comunitat Carmelita, que s'havia instal·lat a Santa Coloma de Queralt l'any 2010, va abandonar l'edifici el novembre de 2016.