Antiga Botiga de la Vila - Savallą del Comtat

Descripció

L'espai de l'antiga botiga de la vila estą avui ocupat per una moderna vivenda. Cal tenir present aquest espai per si en un futur s'hi realitzen treballs d'edificació que puguin fer aflorar possibles restes d'aquell establiment que s'hagin pogut conservar.

Ressenya històrica

Sense dades.