Antic trull - Montblanc

Descripció

És l'antic trull de Lilla construït prop del 1699 i que suposà una nova infraestructura mantiguda durant els segles successius.

Ressenya històrica

L'any 1699 tots els veïns del poble, encapçalats pels jurats, van decidir construir un trull, d'ús obligatori per tots els lillencs, els beneficis del qual servirien per il·luminar l'església.
El topònim "del trull" anirà associat al llarg del segle XVIII a la família Bover.
Lilla perdrà oficialment el trull en produir-se la desamortització dels béns municipals (1855- '56) que permeten a Pere Antoni Torres la seva adquisició el 19 d'abril del 1859, qui el cediria a Josep Soler, veí de Lilla, l'1 d'octubre.
El 9 d'octubre de 1859 es formalitza l'escriptura per la qual Josep Soler ven el molí d'oli a tots els caps de casa de Lilla, recuperant d'aquesta manera el poble aquest servei. La propietat col·lectiva del molí comporta la formació d'una comissió.