Antic scriptorium-arxiu (anomenades "sales gòtiques") - Vimbodi i Poblet

Descripció

Construcció del monestir adossada al mur est del dormitori de monjos, basti sobre la sagristia vella i el capítol. Obra de pedra (carreus regulars). De planta rectangular condicionada per l'espai, llarg i estret. Dividida entres sales, aprofita en part la coberta del dormitori, així la sala central té obertures comunes amb el dormitori, i sostenen la coberta uns arcs boterells que es recolzen en mènsules. Les dues sales restants tenen coberta-enteixinat, sostinguda per arcs escarsers. Tot l'edifici consta de sis finestrals gòtics, apuntats en degradació, amb columnes adossades i en mainells, i capitells octogonals. La decoració de mènsules i capitells és geomètrico-floral, habitual en el repertori cistercenc pobletà.

Ressenya històrica

No tenim dades documentals referents a la seva construcció, i no coneixem el seu arquitecte ni els seus escultors. Per l'aprofitament de l'espai, cal datar-lo com a posterior al dormitori de monjos (acabat aproximadament el 1298). Al ésser d'estil gòtic, i pel fet de no portar les armes abacials de Ponç de Copons (presents en totes les seves obres), ha d'ésser anterior al 1316. Cap document ens indica la seva funció, però per l'estructura i per la tradició al monestir, deuria ser l'escriptorium i l'arxiu. Acollí l'arxiu i la biblioteca del Patronat de Poblet, i posteriorment la biblioteca i l'arxiu de la comunitat restaurada (1940), fins que es traslladaren a llurs estances actuals.