Antic portal de Pareres - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Només en queden antics vestigis, ja que degut al fort creixement del s. XVIII, s'eixamplaren les muralles. Actualment només hi resta una pedra on hi consta l'any 1897 a la part lateral esquerra entrant cap a dins del carrer.

Ressenya històrica

Al segle XVIII s’eixamplaren les muralles i es van construir tots els ravals de la vila, com la Raval de Cervera.