Antic hostal del Pep de Forès - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més una planta pis, situat a la carretera Montblanc-Artesa. Façana restaurada, en bon estat de conservació, pedra natural vista. A la clau de l’arc de la porta principal, hi ha gravat l’any 1885.

Ressenya històrica

Antic hostal de la vila, actualment és una residència privada.