Antic fossar - Montblanc

Descripció

És l'espai que s'assenyala que havia ocupat l'antic fossar de Lilla.

Ressenya històrica

Sense dades.