Antic escorxador municipal - Montblanc

Descripció

L'edifici de l'antic escorxador municipal presenta una fisonomia semblant al Sindicat agrícola que s'havia fet feia poc. La portalada principal i original és adovellada, té grups de finestres verticals quadrades o rectangulars fetes a base de maons. Els extrems de la façana, dels pilars i d'altres elements similars estan coronats per una bola.
L'edifici és de planta baixa amb un petit soterrani i es configura en una nau central rectangular d'uns 8,5 m d'alçada a dues vessants conservant l'estructura original.
Els nous cossos afegits en la reforma i ampliació per reconvertir l'antic escorxador en la nova Biblioteca Comarcal s'executen mitjançant una coberta plana ecològica.
Tant l'edifici de l'antic escorxador com els nous cossos adossats a l'edifici original presenten una il·luminació natural lateral gràcies a les vidrieres que donen al carrer i té una superfície de 819 metres quadrats.

Ressenya històrica

Malgrat que, des del segle XIX, per motius d'higiene pública i compliment de la legislació vigent, diversos consistoris buscaren un millor emplaçament, fora del nucli habitat, per a l'escorxador municipal, fins l'any 1929 l'escorxador o les carnisseries es trobaven als baixos de l'edifici del carrer de la Font Major (on posteriorment es situarien les peixateries municipals).
La dictadura de Primo de Rivera (1923- 1929) va ser el moment en què les autoritats muncipals van fer iniciar la construcció d'un nou escorxador, fora muralles. Aquesta construcció va ser polèmica perquè, per realitzar les obres, es va haver de recórrer a un prèstec i perquè es va donar massa prioritat a bastir l'escorxador quan no hi havia un edifici digne destinat a escoles i unes clavegueres adequades.
L'edificació de l'escorxador va anar a càrrec del contractista Joan Anglès i Farriol, amb unes obres pressupostades en 85.596, 52 pessetes, segons el projecte de 1928. Les obres es van iniciar l'any 1929 i el març de 1931 ja es perfilaven els últims detalls per tal de procedir a la seva estrena.
El 24 d'abril de 2010 es va inaugurar la nova Biblioteca Comarcal Conangla i Fontanilles, ubicada a l'espai de l'antic escorxador, convenientment reformat i ampliat. La nova Biblioteca Comarcal substitueix l'antiga Biblioteca Pública i du per nom els cognoms de Josep Conangla i Fontanilles (1875- 1965), montblanquí llicenciat en dret, polític, assagista i poeta que publicà els poemes "Montblanquines" i "Elegia de la guerra" i els assaigs "Cuba" i "Pi i Margall", entre d'altres. Conangla i Fontanilles destacà pel seu fort compromís amb el catalanisme i el separatisme català des de l'Havana, sent director del Centre Català i intervenint en l'Assemblea Constituent del Separatisme Català el 1928.
L'autor del projecte de la Biblioteca Comarcal i director de la primera fase de les obres va ser Francesc Albín i Collet, mentre que la segona fase de l'obra va ser dirigida per l'arquitecte municipal Carles Brull i Casado.