Antic convent de la Mercè - Montblanc

Descripció

Adossat a l'església de la Mercè, hi ha l'antic Convent de la Mercè, que actualment desenvolupa la funció de col·legi. El claustre és senzill amb arcades de mig punt i nues d'ornamentació. Al bell mig del claustre es troba el pou. Les estances són espaioses però sense interès artístic.

Ressenya històrica

El Convent de la Mercè, també anomenat Santuari del Miracle, data del 1246, quan el patrocini d'un grup de
prohoms montblanquins va permetre la construcció d'una petita esglesiola romànica. Amb la donació que feren
els jurats de Montblanc de l'església i el lloc de Santa Maria del Miracle als mercedaris, aquests s'instal·laren a
la vila ducal el 1288. Només arribar van començar a fer obres diverses, obres que troben el seu punt culminant
quan la Comunitat comença a fer una nova església reedificant-la sobre l'antiga l'any 1340, església que és la
que ha arribat fins ara.
El fet de ser un orde poc nombrosa i amb unes rendes bastant escasses era la causa de que l'antiga comunitat
mercedària del Miracle formés el Convent de la Mercè en unir-se amb els mercedaris de Santa Maria de La
Guàrdia dels Prats. L'orde, dedicada a la predicació, a la beneficiència i a l'atenció dels pobres, va patir
diverses exclaustracions, com les del segle XVI, de principis del XIX i l'exclaustració definitiva del 4 d'agost
de 1835. Després de la Desamortització, el conjunt arquitectònic passà a mans municipals que el van utilitzar
per l'ensenyança i part dels terrenys com a cementiri municipal.
El 1897 es cedí als franciscans, que van reformar tot el conjunt i van tenir una important funció educativa. Les
picabaralles amb l'Ajuntament van provocar la seva expulsió el 22 de març de 1936. Durant la República i la
primera postguerra continuà sent una escola i caserna fins que el 1953- '54 es permutà la seva titularitat amb
l'Arquebisbat per les dues ermites de la vila i l'Antic Hospital de Santa Magdalena. Darrerament, en dos nous
edificis, l'actual Col·legi Mare de Déu de la Serra (Col·legi Episcopal de la Mare de Déu de la Mercè) està
vinculat a l'Arquebisbat de Tarragona i imparteix l'ensenyament secundari.