Antic celler cooperatiu - Sarral

Descripció

Antic celler cooperatiu. L'edifici original no presenta cap tret arquitectònic destacable. La decoració de la façana és igualment sencilla, amb imitació d'un carreuat i ampits, brancals i llindes fets de maó. A la part superior de la façana principal s'obren tres finestrals, també de maó. Amb posterioritat a la seva construcció s'amplià la seva superfície per a optimitzar la seva funcionalitat de magatzem de la nova cooperativa. En total té 963 m2.

Ressenya històrica

Sense dades