Antic ajuntament - Vallclara

Descripció

Casa antiga que acollia la casa de la vila. Actualment es de propietat privada i es troba tapiada. Destaca l'arcada de grans carreus de l'entrada i la dovella que té la creu gravada. Però sembla que no és el lloc originari d'aquesta.

Ressenya històrica

Sense dades.