Antic Sindicat - Conesa

Descripció

Edifici de tres plantes, la planta baixa del qual es bastí amb carreus i les dues superiors amb pedra. La part superior es combinà amb maons que assenyalen el perímetre de les finestres, la cornisa i uns merlets amb òculs que decoren el frontó. El Sindicat es construí enderrocant una antiga casa (cal Maleu), i s'avançà com uns tres metres dins l'antiga Plaça. S'hi han fet reformes constantment. A la planta baixa hi ha la sala a on es fan festes i el primer pis és actualment un bar.

Ressenya històrica

El 1920 s'enderrocà l'antiga ferreria del poble (Can Mateu) per construir el sindicat. Cada soci participà aportant entre 300 i 500 ptes i amb 2 ó 5 pins per a l'embigat.