Antic Sindicat Agrícola - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Edifici de l’antic sindicat agrícola construït amb estil modernista. Podem observar el perfil mixtilini de la part superior de la façana, així com també a l’emmarcament de la porta principal. La façana està dividida en cinc panys de paret separats per unes franges verticals molt sòbries. Cada pany de paret té una obertura senzilla amb l’ampit recobert per rajola de color verd en molt mal estat, tret del pany central, que conté la porta i tres finestres a la part superior.

Ressenya històrica

Segura recull informació sobre el Sindicat Agrícola Catòlic, que podria ser aquest. Es fundà al 1906 i la seva finalitat era la divulgació dels avenços agrícoles i proporcionar als pagesos llavors i adobs químics. Aquesta entitat construí els grans edificis que avui ocupa la Caixa de Pensions i un altre a l’estació de Sant Guim. Després d’aconseguir una notable importància i nombrosos èxits, l’entitat desaparegué, quasi inexplicablement, potser per qüestions d’ordre interior.