Antic Quarter - Santa Coloma de Queralt

Descripció

Els elements més destacats de la façana són les baranes de ferro forjat que hi ha sobre les portes i també cobrint la finestra de la planta baixa. En un dels trams hi trobem la data de construcció, 1915, dins un cercle i en un altre tram hi ha les inicials “MC”. Les baranes de ferro forjat estan formades per elements vegetals molt treballats i de gran bellesa.
Cal destacar que la façana és interessant en el seu conjunt, ja que gaudeix d’una protecció especial per la que no pot ser enderrocada. Tot i així, ha estat restaurada recentment, s’han renovat les portes i la resta d’obertures i s’ha repintat tota la façana d’un color groc pàl•lid amb els elements ornamentals de color marró fosc (motllures, columnetes, etc.) fent que es perdessin alguns elements ornamentals. A l’últim pis s’hi ha afegit trams de balustrada al balcó de les finestres a la manera de les del pis inferior.
Encara es conserva l’argolla que sostenia les banderes.

Ressenya històrica

Sense dades.