Antic Palau Reial - Montblanc

Descripció

El Palau Reial és un edifici d'estil gòtic amb façana de carreus de pedra treballada. Actualment la façana està molt desconfigurada per les nombroses reformes que van malmetre la distribució interior i els finestrals de la planta principal. A més, el seu perímetre original va ser canviat.
Com a mostres del que havia estat l'edifici podem observar les restes de diversos finestrals gòtics, d'un finestral gòtic tripartit i, just a sota, una finestra que recorda la decoració de les capelles barroques, i restes de grans arcades que devien ser els antics portals.

Ressenya històrica

El segle XIII i primera meitat del segle XIV són qualificats com els de màxima esplendor de la vila de Montblanc. En aquest període de temps es bastiran o es començaran a bastir alguns dels principals palaus de la vila, entre ells el Palau Reial. Es creu que era l'edifici de Montblanc que feia les funcions de palau i seu reial dels monarques catalans. A finals de l'edat mitjana, l'edifici passà a mans particulars, concretament al llinatge dels Llordat. Actualment és una casa que ha estat molt modificada.