Antic Hostal de Sant Miquel. - Montblanc

Descripció

De l'antic hostal medieval no se'n veuen rastres externs. Portes adovellades del segle XVI.
La façana del carrer Major té unitat amb la casa núm. 27 (UC 6323439). Està arrebossada amb decoració esgrafiada d'estil barroc al voltant de les obertures del primer i segon pis. A la planta baixa és visible part de la paret de carreus. Hi ha quatre portes, les dues de l'esquerra i la de la dreta tenen muntants de pedra i arcs arquitravats mentre la restant té muntants de pedra i guardarodes.
La part inferior del carrer Civaderia és de maçoneria amb alguns carreus i la resta està arrebossada. A la part superior dreta, de la planta baixa, limitant amb la casa núm. 5 (UC 6323405), sobresurt un cap de pedra esculpit.

Ressenya històrica

L'any 1418 ja està documentat l'Hostal de Sant Miquel, del qual formaven part les dues cases.
Segons el cadstre de l'any 1731, la part que toca al carrer Major era un hostal, l'Antic Hostal de Sant Miquel. La part que toca al carrer Civaderia era ocupada per un pati, corral o bé un hort.