Antic Hospital de Santa Magdalena - Santa Coloma de Queralt

Descripció

L'hospital estava localitzat primitivament al costat de l'església de Santa Magdalena, on actualment hi ha Cal Gassó, Cal Borràs i Cal Mensa. Al 1922 la façana gòtica de l’hospital fou traslladada al pati del castell, on es pot veure actualment. És una façana estreta, feta amb carreus de pedra picada i amb un gran portal d’arc apuntat tapat per una reixa de ferro forjat. A sobre hi trobem un òcul que no hi era a l’edifici original i està coronada per una espadanya de doble obertura.

Ressenya històrica

El 1327 es va fundar l'hospital i benefici o confraria de la Santa Creu. El 1331 un tal Castellolí fundà el benefici de Santa Magdalena coneguda des d'aquell moment com a església i hospital de Santa Magdalena. La vídua de Pere V de Queralt, Francesca i el carlà de la vila, Guillem de Santa Coloma, van autoritzar a la vila per adquirir censals per tal que es fes. Segura explica que la confraria sostindria l’hospital amb les quotes dels confrares i amb els donatius o llegats que li fessin per aquest motiu. El beneficiat tindria cura d’assistir els malalts.
L'any 1922 l'Ajuntament va subhastar l'edifici, el qual fou adquirit per la Societat Cooperativa Obrera (Centre Republicà), de marcat caire anticlerical. En veure-ho, Josepa de Requesens, propietària del castell, va sol•licitar a l’Ajuntament que li permetés traslladar-hi la façana gòtica que havia de ser enderrocada. L'any 1923 la façana fou cedida a la propietària del castell i les pedres van ser numerades i bastides novament en el seu emplaçament actual, al pati del castell. La inauguració va ser el 19 de març de 1925.