Antic Hospital - Espluga de Francolí, l'

Descripció

La façana del nord, la de la plaça, té la porta principal amb arc de mig punt adovellat i un escut de la vila a la part superior, i és feta amb carreus una mica irregulars. El primer pis és sostingut per arcs escarsers i de mig punt. Té també una porta adovellada. El pati interior i primer pis sostingut per arcs escarsers i mig-punt, s’hi puja per una escala sostinguda per un arc rampant, típic del gòtic català.

Ressenya històrica

Fou construït a la fi del s. XlV (el s. Xll ja es troba documentat un hospital de lleprosos i en un capbreu del s. XVl es diu que acollia malalts i pobres de la vila i forasters.
De l'administració de l'Hospital se n'encarregava la parròquia, primer a través de la confraria dels Pobres de Jesucrist i posteriorment de forma directa pel rector. Durant el Sexenni Democràtic (1868-74) fou incautat per l'Ajuntament i ja no retornà a la parròquia.
A finals del segle XIX va acollir l'escola elementa de nois i la de pàrvuls.