Antic Estanc - Vilanova de Prades

Descripció

Antic estanc del poble. Presenta una portalada d'arc de mig punt amb el nom de la botiga en la seva part superior.

Ressenya històrica

Sense dades.