Antic Escorxador - Santa Coloma de Queralt

Descripció

De l'edifici de l'escorxador cal destacar la façana modernista feta amb pedra del país i totxos massissos al voltant de les obertures. El sòcol està realitzat a base de grans pedres i revestit de ceràmica sota els dos finestrals de damunt la porta. El portal de l'entrada que té l'any de la construcció i que no es poden llegir amb claredat i també hi ha les inici de "M" i "J".

Ressenya històrica

El llibre d'actes de l'ajuntament diu, en sessió del dia 10 de març de 1912 que s'adjudiquen les obres de construcció al contractista local Magí Claramunt pel preu de 19.750 ptes. Va començar a funcionar el desembre de 1913.