Antic Ajuntament - Montblanc

Descripció

És una casa típica de poble, relativament gran; actualment té les parets de pedra vista amb les pedres rejuntades amb ciment. El seu valor sembla que no és arquitectònic sinó que és valor memorial, és a dir, el més important d'aquest edifici és l'ús social que ha tingut, la funció sociocultural que ha tingut és el que li dóna interès històric.

Ressenya històrica

L'any 1857, l'alcalde de Lilla era Aleix Magrinyà. Una de les primeres accions fetes pel consistori va ser la compra d'una casa per destinar-la a seu de l'Ajuntament. El 10 de març del 1857 Bonaventura Magrinyà Magrinyà (a) Andrevitxó (propietari de la casa, qui diu que li pertany per antiga possessió) ven per 7.466 rals 66 maravedís una casa i corral franca de censos per ser sempre destinada a Casa de la Vila.
Aquest edifici va ser la Casa Consistorial de Lilla i Prenafeta durant menys d'un quart de segle (1857- 1878), comprada pel poble, i que ha acollit diferents serveis municipals, entre els que destacà el centre lúdico- cultural juvenil conegut com el "Club" (1951- 1975).
El 4 d'abril de 1877, els responsables municipals acorden fer obres a la casa del Comú pel seu mal estat de conservació, i culpen els anteriors consistoris, amb els pocs diners que tenen.