Antic Ajuntament - Conesa

Descripció

Antiga Casa de la Vila de Conesa. A la planta baixa es conserven encara les estructures de les antigues presons municipals que hi havia a l'edifici.

Ressenya històrica

Sense dades